• Home
  • Programmes
  • Academic Excellence
  • Anugerah Pendidik Sanjungan (APS)

Anugerah Pendidik Sanjungan (APS)

APS atau Anugerah Pendidik Sanjungan USM bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah dan tenaga pengajar USM yang telah melaksanakan tanggungjawab pengajaran dan/atau penyeliaan pelajar dengan penuh dedikasi, komited, dan sempurna untuk memastikan USM menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi. Pengajaran dalam konteks ini didefinisikan sebagai “aktiviti kreatif yang direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan kebolehan, bakat serta minat pelajar dalam mengamalkan ilmu secara bijaksana sebagai insan yang cemerlang dan seimbang”. 

 

Muat turun:

  1. Borang pencalonan APS USM 2017
  2. Syarat APS USM 2017 - lampiran A
  3. Bahan sokongan APS USM 2017
  4. Glosari APS USM 2017
              
 
Copyright © 2019 CDAE Universiti Sains Malaysia | Site Map | Site Policy | Login |
Last Update: Monday 17 June 2019.