• Home
  • Programmes
  • Academic Excellence
  • Anugerah Pendidik Sanjungan (APS)

Anugerah Pendidik Sanjungan (APS) 2023

Logo SS

APS atau Anugerah Pendidik Sanjungan USM bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah dan tenaga pengajar USM yang telah melaksanakan tanggungjawab pengajaran dan/atau penyeliaan pelajar dengan penuh dedikasi, komited, dan sempurna untuk memastikan USM menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi.

Pengajaran dalam konteks ini didefinisikan sebagai “aktiviti kreatif yang direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan kebolehan, bakat serta minat pelajar dalam mengamalkan ilmu secara bijaksana sebagai insan yang cemerlang dan seimbang”.

 

 

Muat turun:

1. Garis panduan, kriteria dan syarat pemilihan

2. Borang pencalonan 2023

3. Panduan penyediaan portfolio pengajaran 2023

4. Senarai semak 2023